Genis pridobil vavčer za certifikate kakovosti

Genis je za obnovo certifikatov ISO 9001 in ISO 27001 pridobil sredstva iz Slovenskega podjetniškega sklada.

Podjetje Genis že več kot 20 let potrjuje odličnost poslovanja po standardu ISO 9001. Z namenom obvladovanja poslovnih tveganj in ponudbe novih informacijskih rešitev in storitev je podjetje leta 2012 pridobilo tudi standard upravljanja z varovanjem informacij ISO 27001. V Genisu ob uvajanju stalnih poslovnih izboljšav ter tehnoloških naložbah oba certifikata redno podaljšujejo. V letošnjem letu so za certificiranje pridobili sredstva iz Slovenskega podjetniškega sklada, ki je razpisalo vavčerje za certifikate kakovosti. Na razpisu, ki sofinancira stroške akreditacijskih organov in zunanjih strokovnjakov pri pripravi, pridobivanju in vzdrževanju certifikatov kakovosti so podjetju dodelili sredstva v višini 9.551,00 eur. Kot navajajo v Slovenskem podjetniškem skladu je namen tovrstnih vavčerjev dvigniti kakovost poslovanja,  izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Ta namreč s pridobivanjem ustreznih certifikatov sporočajo kupcem in dobaviteljem, da spoštujejo mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov in storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja ter gospodarjenja z vsemi vrstami virov. Slovenski podjetniški sklad tako sofinancira stroške mednarodnih, evropskih ter enakovrednih slovenskih standardov, kot so ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC in COSMOS, Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Več informacij o vavčerjih za certifikate kakovosti lahko najdete na: www.eu-skladi.si.